PARP inhibition sensitizes childhood high grade glioma, medulloblastoma and ependymoma to radiation

Dannis van Vuurden, Esther Hulleman, Olga L.M. Meijer, Laurine E. Wedekind, Marcel Kool, Hendrik Witt, William P. Vandertop, Thomas Wurdinger, David P. Noske, Gertjan Kaspers, Jacqueline Cloos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PARP inhibition sensitizes childhood high grade glioma, medulloblastoma and ependymoma to radiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen