Participation in Social Roles of Adolescents With Cerebral Palsy: Exploring Accomplishment and Satisfaction

Dirk-Wouter Smits, Marloes van Gorp, Leontien van Wely, Johannes Verheijden, J.M. Voorman, Sophie Wintels, Joyce van der Cruijsen, M. Ketelaar, M. Ketelaar, D.W. Smits, J.M. Voorman, A.J. Dallmeijer, M.E. Roebroeck, H.A. Reinders-Messelink, J.W. Gorter, J. Verheijden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Objective To explore participation in social roles of adolescents (aged 12-18y) with cerebral palsy (CP), in terms of satisfaction compared with accomplishment. Design Cohort study as part of a prospective longitudinal research program. Setting Clinic. Participants Participants were adolescents (N=45; 58% male, mean age 15y 6mo) with CP at levels I-II (88%) and III-IV-V (12%) of the Gross Motor Function Classification System. Interventions Not applicable. Main Outcome Measures Accomplishment (0-9 scale; with score
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100021
TijdschriftArchives of Rehabilitation Research and Clinical Translation
Volume1
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Participation in Social Roles of Adolescents With Cerebral Palsy: Exploring Accomplishment and Satisfaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit