Past, current and future protocols for combined modality therapy in childhood medulloblastoma

Patricia Kaaijk, Antoinette Y.N. Schouten-van Meeteren, Ben J. Slotman, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Past, current and future protocols for combined modality therapy in childhood medulloblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen