Pathology of the peripheral nerve in the twitcher mouse following bone marrow transplantation

Akira Kondo, Peter M. Hoogerbrugge, Kinuko Suzuki, Ben J.H.M. Poorthuis, Dirk W. Van Bekkum, Kunihiko Suzuki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathology of the peripheral nerve in the twitcher mouse following bone marrow transplantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen