Pathology-proven extradural ("distant") metastases of gliomas in adults in the Netherlands between 1971 and 2018: A systematic case series

Sanne J. den Hartog, Anja van der Kolk, Annette Bruggink, Tatjana Seute, Pieter Wesseling, Joyce Wilbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathology-proven extradural ("distant") metastases of gliomas in adults in the Netherlands between 1971 and 2018: A systematic case series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Keyphrases