Patient delay due to embarrassment and fear in two adolescents with a malignant tumor

Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Peter M. Hoogerbrugge, Esther M.M. Meijer-vandenBergh, Henricus G.F. Brouwer, J. Gert Van Enk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1083
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume50
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit