Patient-derived organoids model cervical tissue dynamics and viral oncogenesis in cervical cancer

Kadi Lõhmussaar, Rurika Oka, Jose Espejo Valle-Inclan, Milou H H Smits, Hila Wardak, Jeroen Korving, Harry Begthel, Natalie Proost, Marieke van de Ven, Onno W Kranenburg, Trudy G N Jonges, Ronald P Zweemer, Sebastiaan Veersema, Ruben van Boxtel, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-derived organoids model cervical tissue dynamics and viral oncogenesis in cervical cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen