Patient-specific hydrogel phantoms for the preoperative simulation of nephron-sparing surgery in Wilms’ tumor patients: a feasibility study

Matthijs Fitski, Cornelis P van de Ven, Caroline C C Hulsker, Guus M J Bökkerink, Cecilia E J Terwisscha van Scheltinga, Marry van den Heuvel - Eibrink, Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Martine van Grotel, Marc Wijnen, Aart J Klijn, Alida F W van der Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAnnals of 3D Printed Medicine 2666-9641
StatusIngediend - 28 jun. 2022

Citeer dit