Patients' perception of the cause of their melanoma differs from that of epidemiologists [3]

E. De Vries, J. F. Dore, P. Autier, A. M.M. Eggermont, J. W.W. Coebergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)388
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Dermatology
Volume147
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit