Patients with completely resected nongenitourinary low-risk embryonal rhabdomyosarcoma are candidates for reduced duration low-intensity chemotherapy

Gianni Bisogno, Joerg Fuchs, Roshni Dasgupta, Andrea Ferrari, Josephine H. Haduong, Timothy Rogers, David O. Walterhouse, Beatrice Coppadoro, Wei Xue, Christian Vokuhl, Douglas S. Hawkins, Guido Seitz, Johannes H.M. Merks, Monika Sparber-Sauer, Rajkumar Venkatramani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patients with completely resected nongenitourinary low-risk embryonal rhabdomyosarcoma are candidates for reduced duration low-intensity chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases