Patients with penile cancer and the risk of (pre)malignant cervical lesions in female partners: A retrospective cohort analysis

Roderick E. De Bruijn, Danielle A.M. Heideman, Gemma G. Kenter, Marc Van Beurden, Harm Van Tinteren, Simon Horenblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patients with penile cancer and the risk of (pre)malignant cervical lesions in female partners: A retrospective cohort analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen