Pattern of p53 protein expression is predictive for survival in chemoradiotherapy-naive esophageal adenocarcinoma

Fiebo J C Ten Kate, Lucia Suzuki, Lambert C J Dorssers, Winand N M Dinjens, David T W Jones, Daan Nieboer, Michael Doukas, J Jan B Van Lanschot, Bas P L Wijnhoven, Leendert H J Looijenga, Katharina Biermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pattern of p53 protein expression is predictive for survival in chemoradiotherapy-naive esophageal adenocarcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen