Pediatric constrictive asphyxia a rare form of child abuse: A report of two cases

M. E.M. Vester, R. A.C. Bilo, H. G.T. Nijs, R. R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pediatric constrictive asphyxia a rare form of child abuse: A report of two cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry