Pediatric oncologists' attitudes towards involving adolescents in decision-making concerning research participation

Martine C. De Vries, Jan M. Wit, Dirk P. Engberts, Gertjan J.L. Kaspers, Evert Van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pediatric oncologists' attitudes towards involving adolescents in decision-making concerning research participation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology

Neuroscience