Pediatric psycho-oncology comes of age: SIOP 2010

Andrea Farkas Patenaude, Martha Grootenhuis, Robert Noll

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1154
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume56
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit