Pegvisomant and not somatostatin receptor ligands (SRLs) is first-line medical therapy for acromegaly

Aart J. Van Der Lely, Emmanuelle Kuhn, Ammar Muhammad, Eva C. Coopmans, Sebastian J. Neggers, Philippe Chanson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pegvisomant and not somatostatin receptor ligands (SRLs) is first-line medical therapy for acromegaly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science