Pegvisomant for acromegaly: Does it always works?

Sebastian J. Neggers, Aart J. van der Lely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)318-319
Aantal pagina's2
TijdschriftArchives of Endocrinology and Metabolism
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit