Penis Conserving Treatment for T1 and T2 Penile Carcinoma: Clinical Implications of a Local Recurrence

A. P. Lont, M. P.W. Gallee, W. Meinhardt, H. van Tinteren, S. Horenblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

114 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Penis Conserving Treatment for T1 and T2 Penile Carcinoma: Clinical Implications of a Local Recurrence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry