Performance of methods for handling missing categorical covariate data in population pharmacokinetic analyses

Ron J. Keizer, Anthe S. Zandvliet, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance of methods for handling missing categorical covariate data in population pharmacokinetic analyses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen