Perioperative risk factors for long-term intelligence in children with postoperative cerebellar mutism syndrome after medulloblastoma surgery

Femke K Aarsen, Marie-Lise C van Veelen-Vincent, Marita Partanen, Coriene E Catsman-Berrevoets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perioperative risk factors for long-term intelligence in children with postoperative cerebellar mutism syndrome after medulloblastoma surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen