Peripheral neuropathy in metachromatic leukodystrophy: Current status and future perspective

Shanice Beerepoot, Stefan Nierkens, Jaap Jan Boelens, Caroline Lindemans, Marianna Bugiani, Nicole I. Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Peripheral neuropathy in metachromatic leukodystrophy: Current status and future perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen