PET/CT with diagnostic CT in the evaluation of childhood sarcoma [9]

Christiane Franzius, Kai U. Juergens, Josef Vormoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)581
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Roentgenology
Volume186
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit