Pharmaceutical development and preliminary clinical testing of an oral solid dispersion formulation of docetaxel (ModraDoc001)

J. J. Moes, S. L.W. Koolen, A. D.R. Huitema, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen, B. Nuijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

97 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmaceutical development and preliminary clinical testing of an oral solid dispersion formulation of docetaxel (ModraDoc001)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen