Pharmacodynamic modeling of adverse effects of anti-cancer drug treatment

A. H.M. de Vries Schultink, A. A. Suleiman, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen, A. D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacodynamic modeling of adverse effects of anti-cancer drug treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen