Pharmacokinetic comparison of two methods of heroin smoking: 'Chasing the dragon' versus the use of a heating device

Marjolein G. Klous, Alwin D.R. Huitema, Elisabeth J. Rook, Michel J.X. Hillebrand, Vincent M. Hendriks, Wim Van Den Brink, Jos H. Beijnen, Jan M. Van Ree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetic comparison of two methods of heroin smoking: 'Chasing the dragon' versus the use of a heating device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science