Pharmacokinetic parameters of nevirapine and efavirenz in relation to antiretroviral efficacy

F. Van Leth, Kappelhoff, D. Johnson, M. H. Losso, A. Boron-Kaczmarska, M. S. Saag, J. M. Livrozet, D. B. Hall, J. Leith, A. D.R. Huitema, F. W. Wit, J. H. Beijnen, J. M.A. Lange

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

69 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetic parameters of nevirapine and efavirenz in relation to antiretroviral efficacy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen