Pharmacokinetics and excretion of 14C-lenvatinib in patients with advanced solid tumors or lymphomas

Anne Charlotte Dubbelman, Hilde Rosing, Cynthia Nijenhuis, Alwin D.R. Huitema, Marja Mergui-Roelvink, Anubha Gupta, David Verbel, Gary Thompson, Robert Shumaker, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetics and excretion of 14C-lenvatinib in patients with advanced solid tumors or lymphomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science