Pharmacokinetics of favipiravir during continuous venovenous haemofiltration in a critically ill patient with influenza

Laurent Ma Favié, Jean-Luc Murk, Adam Meijer, A Laura Nijstad, Erik M van Maarseveen, Maaike A Sikma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetics of favipiravir during continuous venovenous haemofiltration in a critically ill patient with influenza'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen