Pharmacokinetics of nevirapine: Once-daily versus twice-daily dosing in the 2NN study

Bregt S. Kappelhoff, Alwin D.R. Huitema, Frank van Leth, Patrick A. Robinson, Thomas R. MacGregor, Joep M.A. Lange, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetics of nevirapine: Once-daily versus twice-daily dosing in the 2NN study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen