Pharmacokinetics of oseltamivir carboxylate in critically ill patients: Each patient is unique

W. Kromdijk, M. A. Sikma, M. P.H. Van Den Broek, J. H. Beijnen, A. D.R. Huitema, D. W. De Lange

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)977-978
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit