Pharmacokinetics of Sustained-Release Oral Dexamphetamine Sulfate in Cocaine and Heroin-Dependent Patients

Maikel Herbrink, Masha Nuijten, Bastiaan Nuijen, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen, Vincent M. Hendriks, Peter Blanken, Amin Janmohamed, Wim Van Den Brink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetics of Sustained-Release Oral Dexamphetamine Sulfate in Cocaine and Heroin-Dependent Patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen