Phase 1–2 safety, efficacy and pharmacokinetic study of decitabine in sequential administration with cytarabine in children with relapsed or refractory acute myeloid leukaemia

Pamela Kearns, Christian M. Zwaan, Dirk Reinhardt, Brenda Gibson, Lucas Moreno, Karsten Nysom, Susumu Nakahara, Fei Huang, Wangda Zhou, Dolly A. Parasrampuria, Sepideh Nemat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e7-e11
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume186
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit