Phase I dose-escalation study of brentuximab-vedotin combined with dexamethasone, high-dose cytarabine and cisplatin, as salvage treatment in relapsed/refractory classical hodgkin lymphoma: The HOVON/LLPC transplant brave study

Anton Hagenbeek, Hans Mooij, Josée Zijlstra, Pieternella Lugtenburg, Gustaaf van Imhoff, Marcel Nijland, Sanne Tonino, Martin Hutchings, Marjolein Spiering, Roberto Liu, Harm van Tinteren, Marie José Kersten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e151-e153
TijdschriftHaematologica
Volume104
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit