Phase II-like murine trial identifies synergy between dexamethasone and dasatinib in T-cell acute lymphoblastic leukemia

Yuzhe Shi, Melanie C Beckett, Helen J Blair, Ricky Tirtakusuma, Sirintra Nakjang, Amir Enshaei, Christina Halsey, Josef Vormoor, Olaf Heidenreich, Anja Krippner-Heidenreich, Frederik W van Delft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase II-like murine trial identifies synergy between dexamethasone and dasatinib in T-cell acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen