Phase II trial of high-dose recombinant leukocyte alpha-2 interferon for metastatic colorectal cancer without previous systemic treatment

A. M. Eggermont, W. Weimar, R. L. Marquet, J. D. Laméris, J. Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase II trial of high-dose recombinant leukocyte alpha-2 interferon for metastatic colorectal cancer without previous systemic treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen