Phase III study of cyclophosphamide, doxorubicin, and etoposide compared with carboplatin and paclitaxel in patients with extensive disease small-cell lung cancer

Wouter K. de Jong, Harry J.M. Groen, Mia G.J. Koolen, Bonne Biesma, Luuk N.A. Willems, Hian Bie Kwa, Aart van Bochove, Harm van Tinteren, Egbert F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase III study of cyclophosphamide, doxorubicin, and etoposide compared with carboplatin and paclitaxel in patients with extensive disease small-cell lung cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen