Phenotype, cancer risk, and surveillance in Beckwith-Wiedemann syndrome depending on molecular genetic subgroups

Saskia M Maas, Fleur Vansenne, Daniel J M Kadouch, Abdulla Ibrahim, Jet Bliek, Saskia Hopman, Marcel M Mannens, Johannes H M Merks, Eamonn R Maher, Raoul C Hennekam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

143 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phenotype, cancer risk, and surveillance in Beckwith-Wiedemann syndrome depending on molecular genetic subgroups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen