Phenotypic Variability Associated with a Large Recurrent 1q21.1 Microduplication in a Three-Generation Family

Judith M.A. Verhagen, Nicole De Leeuw, Dimitri N.M. Papatsonis, Els W.M. Grijseels, Ronald R. De Krijger, Marja W. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phenotypic Variability Associated with a Large Recurrent 1q21.1 Microduplication in a Three-Generation Family'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology