Pheochromocytoma

Mathew P. Estey, Eleftherios P. Diamandis, Graeme Eisenhofer, Karel Pacak, Eamonn R. Maher, William F. Young, Ronald R. De Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)466-472
Aantal pagina's7
TijdschriftClinical Chemistry
Volume59
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit