Pheochromocytomas and paragangliomas: New developments with regard to classification, genetics, and cell of origin

Karen Koopman, Jose Gaal, Ronald R. de Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pheochromocytomas and paragangliomas: New developments with regard to classification, genetics, and cell of origin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen