Pheochromocytomas and pituitary adenomas in three patients with MAX exon deletions

Adrian F. Daly, Emilie Castermans, Lindsey Oudijk, Mirtha A. Guitelman, Pablo Beckers, Iulia Potorac, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Nathalie Sacre, Aart Jan van der Lely, Vincent Bours, Wouter W.de Herder, Albert Beckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)L37-L42
TijdschriftEndocrine-Related Cancer
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit