PHF6 mutations in paediatric acute myeloid leukaemia

Jasmijn D.E. de Rooij, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Nina K.A.M. van de Rijdt, Lonneke J. Verboon, Valerie de Haas, Jan Trka, Andre Baruchel, Dirk Reinhardt, Rob Pieters, Maarten Fornerod, Christian Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)967-971
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume175
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2016

Citeer dit