Phosphatidylinositol 3-kinase signaling does not activate the Wnt cascade

Ser Sue Ng, Tokameh Mahmoudi, Esther Danenberg, Inés Bejaoui, Wim de Lau, Hendrik C. Korswagen, Mieke Schutte, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

121 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphatidylinositol 3-kinase signaling does not activate the Wnt cascade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen