Phosphoproteomic profiling of T cell acute lymphoblastic leukemia reveals targetable kinases and combination treatment strategies.

Valentina Cordo, Mariska Meijer, Rico Hagelaar, Richard R de Goeij-de Haas, Vera Poort, Alex A Henneman, Sander R Piersma, Thang V Pham, Koichi Oshima, Adolfo A Ferrando, Guido J R Zaman, Connie R Jimenez, Jules Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1048
TijdschriftNature communications
StatusGepubliceerd - 25 feb. 2022

Citeer dit