Phosphorylation at endothelial cell-cell junctions: Implications for VE-cadherin function

Ilse Timmerman, Peter L. Hordijk, Jaap D. van Buul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Endothelial cell-cell junctions are strictly regulated in order to control the barrier function of endothelium. Vascular endothelial (VE)-cadherin is one of the proteins that is crucial in this process. It has been reported that phosphorylation events control the function of VE-cadherin. This review summarizes the role of VE-cadherin phosphorylation in the regulation of endothelial cell-cell junctions and highlights how this affects vascular permeability and leukocyte extravasation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-31
Aantal pagina's9
TijdschriftCell Health and Cytoskeleton
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphorylation at endothelial cell-cell junctions: Implications for VE-cadherin function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit