Photophobia in a Patient with High Indinavir Plasma Concentrations

Alwin D.R. Huitema, Rob A.J. Kniper, Pieter L. Meenhorst, Jan W. Mulder, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

An HIV-infected male patient experienced photophobia after a change in dosing regimen that resulted in substantially higher indinavir plasma levels as compared with a reference population. High indinavir levels were suspected to be the cause of photophobia in this patient.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)735-737
Aantal pagina's3
TijdschriftTherapeutic Drug Monitoring
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photophobia in a Patient with High Indinavir Plasma Concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit