Pilot Study to Predict Pharmacokinetics of a Therapeutic Gemcitabine Dose From a Microdose

M. Van Nuland, H. Rosing, B. Thijssen, J. A. Burgers, A. D.R. Huitema, S. Marchetti, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pilot Study to Predict Pharmacokinetics of a Therapeutic Gemcitabine Dose From a Microdose'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen