Pituitary apoplexy after mild head injury misinterpreted as bacterial meningitis [1]

M. H. Smidt, A. Van Der Vliet, P. Wesseling, J. De Vries, Th B. Twickler, P. E. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e7-e8
TijdschriftEuropean Journal of Neurology
Volume14
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit