Plasma Levels of Enzalutamide and Its Main Metabolites in a Patient With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Undergoing Hemodialysis

Merel van Nuland, Steffie Groenland, Andre M. Bergman, Joris I. Rotmans, Hilde Rosing, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e383-e386
TijdschriftClinical Genitourinary Cancer
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit