Plasmodium falciparum: Heterologous synthesis of the transmission- blocking vaccine candidate Pfs48/45 in recombinant vaccinia virus-infected cells

Richard L.B. Milek, Antoine A.F. DeVries, Will F.G. Roeffen, Henk Stunnenberg, Peter J.M. Rottier, Ruud N.H. Konings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasmodium falciparum: Heterologous synthesis of the transmission- blocking vaccine candidate Pfs48/45 in recombinant vaccinia virus-infected cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen